Handledarkurs

Introduktionsutbildning

Kursen

Enligt lag måste alla som övningskör privat med personbil ha genomgått en särskild handledarutbildning , både handledare och elever. Kör Eco trafikskola i Linköping har utbildningen som krävs.

Våra introduktionsutbildningar sker fysiskt på plats på Platensgatan 10 i Linköping. Kursen genomförs vid ett tillfälle på 3,5 timmar. Under kursen får ni ta del av vägen till körkortet, tips om övningskörningen, vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.

Efter utbildningen rapporterar vi på skolan till Transportstyrelsen att ni genomfört kursen. Eleven måste vara 15 år och 9 månader för att gå introduktionsutbildningen men övningskörningen får inte påbörjas före eleven fyller 16 år. Vi rekommenderar att handledare och elev går utbildningen vid samma tillfällen men det är inget krav. Den som redan har gått en introduktionsutbildning behöver inte gå om den, förutsatt att utbildningen fortfarande är giltig. Utbildningen är giltig i 5 år från det datum den genomfördes. Kursen giltighetstid har ändrats från den 1 september 2010.

Aktuella kurser

Du hittar alla våra lediga kursdatum under aktuella kurser. Använd kontaktformuläret under kontakta oss eller ring oss så bokar vi in dig.

Pris

Introduktionsutbildning
650 kr per deltagare