Integritetspolicy och avtal till kund

Här kan du läsa mer om hur dina personuppgifter hanteras.

Integritetspolicy

Kör Eco Trafikskola följer reglerna runt GDPR (General Data Protection Regulation).

Vad används  personuppgifter till?

Kör Eco Trafikskola behöver använda personuppgifter för att säkerställa att det är rätt person som är kund. Det handlar om Transportstyrelsens och Trafikverkets krav att säkerhetsställa exempelvis att en elev har körkortstillstånd och för att rapportera syntest, Introduktionsutbildning, Riskutbildning och AM- utbildning till myndighet. Vid betalningar via bankgiro, webb-shop eller i butik används personuppgifter till att bokföra transaktionen till rätt kund. Vi arbetar mycket med sociala medier (Instagram och Facebook) där elever fotas och är med på bild och i text. Detta är frivilligt och vi frågar vid varje tillfälle om elevens godkännande. Vill eleven inte finnas med i text eller bild respekterar vi detta utan följdfrågor eller liknande. Vi sprider inte bilder utanför våra sociala medier, TV-skärmen på trafikskolan eller websidan (koreco.se).  Vi tar inte ansvar om foton eller text sprids vidare av annan part eller på annat sätt.

Hur hanteras personuppgifterna?

Kör Eco Trafikskola använder personuppgifter för att kunna uppfylla kunders och anställdas behov. Uppgifterna lagras i huvudsak på STR:s dataserver vilken är fysiskt placerad i Landskrona. Vi har ansvar för att uppgifterna inte är tillgängliga för obehöriga. För att uppfylla detta har våra antivirusskydd och Brandvägg i samtliga datorer. Vi har inga personuppgifter (namn och personnummer) synliga för andra än för behörig personal. Det innebär att utskrivna listor inte ligger synliga vid exempelvis kurser. Vi varken säljer eller på annat sätt delger personuppgifter till annan part med undantag för tidigare nämnda myndigheter. I vår verksamhet har vi mycket mailkontakt med kunder som anmäler sig till kurser och andra utbildningar. För att hjälpa kunden vidare behöver vi bland annat namn och personnummer för att kunna boka in vederbörande. Kunden mailar personnummer till oss och vi behåller sedan mailkonversationen till det att kunden genomfört kursen och registreringen är klar, därefter raderas mailkonversationen. I de fall som mailkontakt saknar personuppgifter finns inget krav på att mailen ska raderas.

Händer greppar ratt på Audi

Avtal till dig som kund hos Kör Eco Trafikskola

Tydlighet mellan dig och oss på Kör Eco är en viktig del. Därför ber vi dig att läsa igenom texten nedan.

Avbokningspolicy

Senast 48h timmar innan:

  • Körlektion
  • Digital teorilektion

Senast 2 dagar innan:

  • Introduktionsutbildning / Handledarkurs

Senast 7 dagar innan:

  • Riskutbildning 1 / Riskettan
  • Riskutbildning 2 / Halkan
  • Intensivteori

VIKTIGT! Avbokning sker endast via telefon 013-160675 eller mail info@koreco.se. SMS är ingen godkänd avbokning. Om du som kund gör en sen avbokning eller inte kommer till din bokade lektion/kurs blir du betalningsskyldig. Du har eget ansvar att kontrollera dina bokningar.

Betalning
Sker alltid innan utbildningstillfälle. Du kan betala i förskott i appen elevcentralen eller via Swish eller Bankgiro alternativt kortbetalning på kontoret innan utbildningsstart.
Swish: 1231487511
Bankgiro: 5085-0486

Alkotest
Här på Kör Eco tar vi avstånd ifrån alkohol i trafiken. Därför kommer du som elev hos oss få utföra ett alkotest (utandningstest) innan varje praktisk utbildning. Ger testet utslag ställs utbildningen in och du får betala fullpris.

Kunskapsprov & Körprov
Vi på Kör Eco hjälper dig gärna att boka in prov på Trafikverket när du fullföljer din utbildning hos oss. Tillsammans med trafikläraren planeras proven.

Policy för att boka prov med oss på Kör Eco:

  • Du behöver ha tillgång till körkortsfrågor via appen Körkortsboken för att vi ska kunna kontrollera nivån på dina teoretiska kunskaper.
  • De körlektioner som du och din trafiklärare har planerat fram till prov behöver utföras. Kommer du inte upp på rätt nivå i din teori eller körning har vi rätt att göra om din plan med lektioner och prov. Du och din trafiklärare kommer ha regelbunden dialog om din utveckling under utbildningen.
  • När proven på Trafikverket är inbokade kommer du inte kunna avboka dina lektioner själv via elevcentralen. Du som elev har då ansvar att kontakta oss på trafikskolan om du behöver göra en avbokning. Då ska lektionen som avbokas ersättas med en annan tid.
  • Vid undantag för provbokning inom 7 dagar krävs signerat avtal.

Varmt välkommen att höra av dig till kontoret vid funderingar!

Du når oss på:

Telefonnummer: 013-160675 eller Mail: info@koreco.se

Veta mer?

Har ni mer funderingar runt GDPR eller avtal till er som kund kontakta oss gärna