Integritetspolicy och avtal till kund

Här kan du läsa mer om hur dina personuppgifter hanteras.

Integritetspolicy

Kör Eco Trafikskola följer reglerna runt GDPR (General Data Protection Regulation).

Vad används  personuppgifter till?

Kör Eco Trafikskola behöver använda personuppgifter för att säkerställa att det är rätt person som är kund. Det handlar om Transportstyrelsens och Trafikverkets krav att säkerhetsställa exempelvis att en elev har körkortstillstånd och för att rapportera syntest, Introduktionsutbildning, Riskutbildning och AM- utbildning till myndighet. Vid betalningar via bankgiro, webb-shop eller i butik används personuppgifter till att bokföra transaktionen till rätt kund. Vi arbetar mycket med sociala medier (Instagram och Facebook) där elever fotas och är med på bild och i text. Detta är frivilligt och vi frågar vid varje tillfälle om elevens godkännande. Vill eleven inte finnas med i text eller bild respekterar vi detta utan följdfrågor eller liknande. Vi sprider inte bilder utanför våra sociala medier, TV-skärmen på trafikskolan eller websidan (koreco.se).  Vi tar inte ansvar om foton eller text sprids vidare av annan part eller på annat sätt.

Hur hanteras personuppgifterna?

Kör Eco Trafikskola använder personuppgifter för att kunna uppfylla kunders och anställdas behov. Uppgifterna lagras i huvudsak på STR:s dataserver vilken är fysiskt placerad i Landskrona. Vi har ansvar för att uppgifterna inte är tillgängliga för obehöriga. För att uppfylla detta har våra antivirusskydd och Brandvägg i samtliga datorer. Vi har inga personuppgifter (namn och personnummer) synliga för andra än för behörig personal. Det innebär att utskrivna listor inte ligger synliga vid exempelvis kurser. Vi varken säljer eller på annat sätt delger personuppgifter till annan part med undantag för tidigare nämnda myndigheter. I vår verksamhet har vi mycket mailkontakt med kunder som anmäler sig till kurser och andra utbildningar. För att hjälpa kunden vidare behöver vi bland annat namn och personnummer för att kunna boka in vederbörande. Kunden mailar personnummer till oss och vi behåller sedan mailkonversationen till det att kunden genomfört kursen och registreringen är klar, därefter raderas mailkonversationen. I de fall som mailkontakt saknar personuppgifter finns inget krav på att mailen ska raderas.

Händer greppar ratt på Audi

Avtal till dig som kund – Personbil

En viktig del är tydlighet mellan kund och Kör Eco trafikskola. Därför ber vi dig som kunden att igenom texten nedan. Det är viktigt att du som kund tar ansvar för att planera din utbildning. Ha god framförhållning då man lättare kan välja tider som passar.

Avbokningspolicy

Senast 24 timmar innan:

 • Körlektion
 • Teorilektion

Fyra dagar innan:

 • Introduktionsutbildning/handledarkurs

En vecka innan:

 • Riskutbildning 1 / Riskettan
 • Riskutbildning 2 / Halkan
 • Intensivteori

Om du som kund inte kommer till lektion eller riskutbildning blir du betalningsskyldig. Du har eget ansvar att kontrollera dina bokningar hos oss på Kör Eco.

Betalning

Sker alltid innan utbildningstillfälle. Du kan kontrollera ditt saldo på Körkort Nu med elevcentralen. Du kan betala med kort, swish eller bankgiro.

Vi tar avstånd ifrån alkohol i trafiken. Därför får alla elever utföra ett utandningstest innan varje praktisk utbildning. Om det skulle ge utslag så ställs utbildningen in och du får betala fullpris. Detta gäller alla praktiska utbildningar.

Kunskapsprov och körprov

Vi på Kör Eco trafikskola hjälper dig gärna att boka prov när du fullföljer utbildningen. Du och din utbildare planerar proven tillsammans.

Detta innebär att du måste ha tillgång till körkortsfrågor via Körkort Nu med elevcentralen för att vi ska kunna kontrollera dina teoretiska kunskaper.  Du ska utföra dina planerade lektioner som du och din utbildare har kommit överens om. Ifall du inte kommer upp till rätt nivå i din teori och körning så har vi rätt att boka om dina planerade provtider. Du och din utbildare kommer ha regelbunden dialog runt din utveckling under din utbildning.

När proven är inbokade kommer du inte kunna boka av lektioner via Körkort Nu med elevcentralen. Du som elev har ansvar att kontakta oss på trafikskolan om du behöver omboka dina lektioner. Tänk på vår avbokningspolicy.

Avtal till dig som kund – Moped (klass 1)

Vi är glada över att du har valt oss för att ta ditt AM- körkort. Vi kommer göra vårt bästa för att du ska trivas under din utbildning och vårt mål är att du ska komma härifrån med kunskap för att klara dig själv i trafiken.

Inför din utbildning är det några punkter du ska ha vetskap om för att din utbildning ska bli så effektiv som möjligt. Läs igenom dessa och signera sedan för att intyga att du tagit del och godkänt nedanstående.

Är du mellan 15–17 år måste målsman som är betalningsansvarig godkänna villkoren.

 • Du måste ha fyllt 14 år och 9 månader för att få övningsköra
 • Du måste ha körkortstillstånd för att få övningsköra
 • Du måste vara närvarande under hela teorin som varar totalt i 8 timmar
 • Utbildningen kräver 2 körtillfällen som är körgård och stadskörning/landsväg
 • Du behöver studera teori och göra tester via Körkort Nu med Elevcentralen och nå rätt nivå, vilket innebär godkända tester inklusive sluttest
 • Det kan vid behov behövas en extra lektion för att klara körningen, skulle detta ske tar vi kontakt med målsman efter första körtillfälle
 • Du bör vara på trafikskolan i god tid innan schemalagd körlektion, så att man är redo att köra igång på utsatt tid (provat ut hjälm, handskar, ryggskydd och jacka)
 • Avbokningspolicy:
  Teori: 7 dagar innan
  Körgård: 7 dagar innan
  Körtillfällen: 48 timmar innan (närmsta vardagen)

  OBS! Vid eventuell avbokning krävs bekräftelse från Trafikskolan, annars kan debitering komma att ske.

När din teori och din körning är uppe i tillräcklig nivå, kommer vi att rapportera dig till Transportstyrelsen, och du kan efter det genomföra ditt teoriprov. Ditt teoriprov bokas via Trafikskolan.

Tänk på att inte boka teoriprov själv förrän vi har rapporterat dig, då du kommer att bli nekad att göra teoriprovet på Trafikverket.

Behöver du extra stöd med din teori eller körning, säg till så vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Vi på Kör Eco vill att du ska vara nöjd med din utbildning och din tid här hos oss!

Veta mer?

Har ni mer funderingar runt GDPR eller avtal till er som kund kontakta oss gärna